RSS Powiat Szyd�owiecki: Wydarzenia

Wydarzenia

30.12.2015 Sesja Rady Powiatu

Podczas Sesji Rady Powiatu 29 grudnia 2015r. Radni Powiatu podjęli uchwałę budżetową na 2016 rok oraz przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2021. Projekty uchwał przedstawiła Dorota Jakubczyk, Skarbnik Powiatu.


Podczas sesji poprowadzonej przez Anitę Gołosz, Przewodniczącą Rady Powiatu, podjęto też uchwały m.in. w sprawach: realizacji planów pracy Komisji Stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Powiatu w Szydłowcu na 2016 rok.; udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowiec, współdziałania z Gminą Mirów i Gminą Orońsko na podstawie porozumień; ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2016r. będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki; wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2016r.; przyjęcia apelu dotyczącego podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Radni Powiatu podjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022”.

„Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 – 2022” jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu powiatu, określającym misję i wizję, cele strategiczne, cele operacyjne oraz działania kluczowe do realizacji w określonym horyzoncie czasowym i przyczyniające się do wielokierunkowego rozwoju Powiatu Szydłowieckiego.

 


PR.

 


zobacz wszystkie

 

Jeżeli chcesz polecić naszą stronę znajomemu wypełnij poniższy formularz - informacja zostanie wysłana na wskazany adres e-mail.
* Twoje imię:
* Twój e-mail:
* Imię odbiorcy:
* E-mail odbiorcy:
Komentarz:
 
wyślij